Imam Baqi Bin Makhlad ( Mufassir Islam )

200-276 H ( 816 – 889 M )

* Nama dan Nasabnya.

Beliau adalah : ‘’ Abu abdirrohman baqi bin makhlad bin yazid al-andalusi al-qurthubi ‘’. lahir pada tahun 200 H(816 M) pada bulan romadhon dikota Andalusia , didesa qurthubah, yang sekarang tepatnya dinegara spanyol. beliau adalah seorang tabi’ut-tabi’in ‘’.

* Gurunya.

Adalah: Yahya bin yahya al-laitsiy, Yahya bin bakir, Muhammad bin isa al-a’sya, Abi mush’ab azzuhri, Ibrohim bin al-mundzir al-hizami, Hisyam bin ‘ammar, Muhammad bin abdulloh bin numair, Ahmad bin hanbal, Abi bakar bin abi syaibah, Syaiban bin farrukh, Hudbah bin kholid, Harmalah bin yahya, ‘Isa bin hammad, Sahnun bin sa’id, Utsman bin abi syaibah, Abi kuraib, Bindar, Fallas, dan masih banyak lagi.
Syaikhul Islam Imam Mufassir Baqi bin Makhlad dalam suatu persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan tentang masalah agama banyak bertanya kepada imam ahmad bin hanbal dan abi bakar bin abi syaibah, bahkan banyak sekali mengambil manfaat dari mereka. Sedangkan dalam persoalan dan permasalahan fiqh khususnya imam baqi banyak mengambil ilmu dari seorang faqih yang bernama:’’ sahnun bin said ‘’. Dan beliau telah meriwayatkan banyak hadits dari 284 masyayikh( guru ).

* muridnya.

Adalah : Ayyub bin sulaiman al-murriy, Aslam bin abdul aziz, Muhammad bin wazir, Hassan bin saad al-kinani, Abdulloh bin yunus al-murodi, Abdul wahid bin hamdun, Hisyam bin al-walid al-ghofiqi, dan Anaknya sendiri yang bernama Ahmad, dan Murid-murid beliau masih banyak lagi.

* perkataan para ulama tentang imam baqi.

(1.) Imam Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata: Beliau adalah seorang imam, mujtahid,sholeh, robbani,shoddiq, mukhlis,’alimul-‘amil pada zamannya dan tidak ada seseorang yang menyerupai beliau pada saat itu,beliau juga memberikan fatwa-fatwa hadits dan tidak bertaklid kepada salah satu seorang pun.

(2.) Imam Thohir bin abdul aziz al-andalusi berkata: Beliau adalah seorang yg luas ilmunya seperti halnya lautan dan saya sangat ta’jub kepada beliau akan ilmunya yang sangat luas.

(3.) Imam Abu Muhammad bin hazm azh-zhohiri berkata: Beliau adalah seorang mufassir dan tidak ada karangan dalam islam yang menyerupai tafsir al-imam baqi, bahkan tafsirnya lebih baik dari tafsir ath-thobari dan tafsir-tafsir yang lainnya.

(4.) Imam Abu abdil malik ahmad bin Muhammad bin abdul barr al-qurthubi berkata: Beliau seorang yang muttaqin, zuhud dan waro, banyak melakukan puasa dan solat lail dalam hidupnya, awal pertama kali beliau menuntut ilmu pada Muhammad bin ‘isa al-a’sya, kemudian beliau dalam rangka menuntut ilmu rihlah keharomain( mekkah dan madinah ),mesir, syam, bashroh, kuffah, Baghdad dan khurosan.

(5.) Imam Al-mufassir Ibnu Katsir berkata: Beliau mengarang kitab musnad yang disusun berdasarkan bab-bab fiqh dan beliau seorang yang sholeh, abid dan zuhud.

Al-Imam Al-Hafizh Syaikhul Islam Baqi bin Makhlad Al-Andalusiy Al-Qurthubi adalah seorang yang ahli dibidang tafsir, bahkan juga ahli dibidang hadits,fiqh dan dalam bidang ilmu yang lain. Beliau mempunyai karangan yang masyhur dalam bidang tafsir yang kita kenal dengan namanya:’’tafsir al-qur’an imam baqi’’,sedangkan dalam bidang hadits dikenal dengan namanya: ‘’ kitab musnad baqi ‘’.

Imam Ibnu Hazm Azh-Zhohiri berkata: bahwa kitab musnad imam baqi didalamnya telah meriwayatkan sebanyak 1300 dari ahli hadits dan yang disusun berdasarkan bab-bab fiqh. Oleh sebab itu kitab imam baqi dinamakan MUSNAD dan MUSHONNIF. Didalam kitab musnad imam baqi banyak terdapat fatwa-fatwa para sahabat dan tabi’in. keistimewaan kitabnya yaitu lebih tsiqoh,dhobit, itqon dari pada kitab mushonnif Abi Syaibah, Abdur Roziq, Sa’id Bin Manshur dan mushonnif-mushonnif yang lainnya,baik pada zamannya ataupun pada zaman sebelumnya.

Imam Abu Abdil Malik Ahmad bin Muhammad bin Abdul Barr Al-Qurthubi, menyebutkan dalam kitab tarikhnya bahwa: Imam Baqi berperawakan tinggi, mempunyai jenggot, perutnya besar dan kalau berjalan sangat cepat bahkan dalam rihlahnya menuntut ilmu berjalan kaki dan tidak pernah naik kendaraan seperti: naik onta,kuda dan yang sejenisnya.

Imam Ibnu Lubabah Al-Hafizh berkata: Imam Baqi seorang yang cerdas otaknya dan mempunyai keutamaan-keutamaan dalam dirinya.

Imam Abu ‘Ubaidah berkata: Imam Baqi mengkhatamkan al-qur’an setiap hari dalam solat lail dengan jumlah 13 rokaat, beliau banyak sekali melakukan ibadah puasa dan solat sunnah setiap hari semasa hidupnya dan beliau juga mengikuti peperangan melawan orang kafir sebanyak 72 kali.

Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata: Imam Baqi adalah seorang ulama besar dalam jihad fi sabilillah dan mengikuti peperangan terhadap orang kafir sebanyak 70 kali.

Al-imam Baqi bin Makhlad adalah seorang kibar ulama pada zamannya. Imam Baqi wafat pada tahun 276 H( 889 M) jumadil akhir dalam usia 76 tahun. Semoga allah menempatkan beliau kedalam surganya dikarenakan keikhlasan beliau dalam menuntut ilmu serta perjuangan dakwahnya kepada dinul islam,amin.

Al-faqiir ilalloh Abu Bisyr berkata: Imam Baqi tidak terlalu terkenal seperti halnya para Imam-Imam yang lainnya tapi beliau dikenal dikalangan para Ulama dan Tholabul Ilmi, sebagaimana syair mengatakan: ‘’ kita sebagai manusia yang hidup didunia ini walaupun tidak dikenal diatas bumi ini tapi kita dikenal dan menjadi bahan pembicaraan bagi para penghuni-penghuni diatas langit ‘’.

* Pelajaran Dan Hikmah Yang Bisa Diambil.

(1.) Ilmu itu tidaklah diambil dengan banyaknya istirahat, santai-santai, akan tetapi ilmu itu akan didapat dengan rihlah mendekati para ulama, banyak membaca buku, serta sungguh-sungguh dengan niat yang ikhlas karna allah.
(2.) Para ulama itu adalah kekasih allah dan apabila para ulama berdoa kepada allah maka doanya makbul.
(3.) Ilmu itu harus dibarengi dengan amal.
(4.) Jika ada seseorang terlahir dalam keadaan berilmu, sudah tentu tidak akan seorang bodoh pun berada di bumi ini.
(5.) kamu tidak akan menjadi orang yang bertaqwa sehingga kamu berilmu dan kamu tidak menjadi orang yang berilmu sehingga kamu mau beramal.
(6.) ilmu itu tidak diambil dari 4 golongan yaitu: orang bodoh, orang yang slalu mengikuti hawa nafsunya, orang yang mengajak berbuat bid’ah, dan pendusta.

* Penutup.

Bagi para pembaca yang merasa kurang puas akan sejarah Imam Baqi bisa dilihat dikitab: Siyar A’lam An-Nubala (Adz-Dzahabi), Al-bidayah wa An-Nihayah ( Ibnu Katsir), Mu’jam Muallifin( Umar Ridho Kahalah ), Tarikh Dimasyqi (Ibnu Asakir), Thobaqotul Mufassirin ( As-Suyuthi), Thobaqotul Mufassirin ( Ad-Dawudi), Tadzkiroh Al-Huffazh( Adz-Dzahabi), Kasyfu Azh-Zhunun ( Haji Kholifah ), dan kitab-kitab Tarojim, Thobaqot yang lainnya.

Semoga catatan kecil yang singkat ini tentang Imam Baqi Bin Makhlad ini dapat dijadikan suri tauladan serta bermanfaat bagi penulisnya khususnya dan bagi para pembaca umumnya bahkan untuk umat islam semua. ‘’alhaqqu min robbika,wallohu a’la wa a’lam ‘’.

** MARAAJI **

(1.) siyar a’lam an-nubala. ( al-hafizh adz-dzahabi )
(2.) tadzkiroh al-huffazh. ( adz-dzahabi )
(3.) thobaqotul mufassirin. ( al-hafizh as-suyuthi
(4.) thobaqotul mufassirin. ( al-hafizh ad-dawudi )
(5.) al-bidayah wa an-nihayah. ( al-hafizh ibnu katsir )
(6.) tarikh dimasyqi. ( ibnu ‘asakir )
(7.) mu’jam muallifin. ( umar ridho kahalah )

Iklan

7 Tanggapan

  1. assalamualaikum…..

    Allohummaj ‘Alna Minal Mukhlashiina Wal Mukhlishiina Fii Tholabil Ilmi…..Amin Yaa Robb

  2. walaikum salam 1 lagi hadir blog ke dunia ini smoga dimudahkan

  3. assalamualaikum,,,,,,mdh2an blognya bs ttp istiqamah

  4. saya sangat senang blog yang senantiasa memberikan tambahan ilmu.yang bisa membrikan inspirasi tuk terus menambah dan terus menambah pundi-pundi ilmu yang secuil dari ilmu Allah.Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua amieen

  5. Abu Fathan: Amin yaa Robb…..
    Abdurrohman: Wa’alaikumussalam. Amin yaa Robb, Doanya aja akhi…..syukron

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: